INSCHRIJVEN EN ARBEIDSOVEREENKOMST

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Voordat je aan de slag kunt gaan maken wij een arbeidsovereenkomst voor je op. Jouw opdrachtgever bij de EUR legt het contact met EURflex. Naar aanleiding hiervan neemt EURflex per mail contact met je op om de inschrijving op te starten. Door middel van SignRequest kan het formulier volledig digitaal worden ingevuld, getekend en teruggestuurd naar eurflex@eur.nl.

Wij maken dan een arbeidsovereenkomst voor je op en deze kan ook d.m.v. SignRequest digitaal worden getekend en teruggestuurd. Hierna ontvang je van ons je inloggegevens voor EURflex Connekt, waar je zelf je gewerkte uren kunt invoeren en bijhouden.

EURflex Connekt is het portal om je gewerkte uren te kunnen declareren. Naast het registreren van uren en diverse links vind je alle informatie over betalingen, reserveringen, salarisspecificaties en jaaropgaven.

IK HEB AL EERDER VOOR EURFLEX GEWERKT

Heb je eerder een arbeidsovereenkomst gehad via EURflex en is deze al verlopen?

Dan vragen we je via SignRequest het inschrijfformulier opnieuw in te vullen zodat we er zeker van zijn dat eventuele wijzigingen worden opgemerkt en doorgevoerd in jouw dossier.

EEN EXTRA OPDRACHT

Heb je op dit moment een arbeidsovereenkomst bij EURflex en wordt hier een opdracht aan toegevoegd, dan ontvang je alleen nog een nieuwe opdrachtbevestiging.

De opdrachtbevestiging kan ook d.m.v. SignRequest digitaal worden getekend en teruggestuurd. Hierna wordt je nieuwe opdracht automatisch toegevoegd aan je EURflex Connekt account.

WAT VOOR ARBEIDSOVEREENKOMST HEB IK EIGENLIJK?

Je werkt of gaat werken voor een van de onderdelen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als flexwerker kom je in dienst van EURflex en daarmee is EURflex jouw formele werkgever. De EUR, of het onderdeel van de EUR waar jij zult gaan werken, is jouw feitelijke werkgever, ook wel je opdrachtgever genoemd.

De afspraken tussen de flexwerker en EURflex worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst bestaat uit de Payrollovereenkomst (algemene voorwaarden), Opgaaf gegevens voor de loonheffing (loonheffingskorting) en de Opdrachtbevestiging (details m.b.t. opdracht, functie en geldende arbeidsvoorwaarden).

Voor flexwerkers die via EURflex worden ingezet geldt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht in een min-max variant. Het minimum aantal uren is altijd 0 en tussen het minimum en maximum (door de opdrachtgever te bepalen) is het aantal flexibele uren waarbij de opdrachtgever de flexwerker kan oproepen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijdsduur wordt aangegaan. Dit kan voor enkele maanden zijn, maar ook voor meerdere jaren. Daarna is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgelopen. Er komt dus automatisch een einde aan en daarvoor hoeft niets meer te worden ondernomen door de werkgever/opdrachtgever of flexwerker. Dit betekent dat de overeenkomst kan worden verlengd, maar dat daarop de ketenregeling van artikel 7:668a BW van toepassing is. Deze regeling maakt het mogelijk om drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te geven, maximaal voor 36 maanden.

RECHTEN EN PLICHTEN

CAO
EURflex heeft geen CAO, maar volgt, daar waar van toepassing, de bepalingen uit de CAO Nederlandse Universiteiten en/of de Algemene Arbeidsvoorwaarden EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen. Wij volgen onder andere de functie indeling en de bijbehorende salarisschaal.

Geheimhouding
Voor medewerkers van de EUR geldt een geheimhouding. Deze is ook van toepassing op de flexwerkers. Kort samengevat betekent dit dat je tijdens en na afloop van je arbeidsovereenkomst geen informatie over de EUR, haar medewerkers en haar relaties met anderen mag delen. Alle informatie, van welke aard dan ook, blijft eigendom van de EUR. Lees voor meer informatie artikel 9.b van je arbeidsovereenkomst.

Integriteitscode
Van de flexwerker wordt verwacht dat deze op integere wijze wetenschap beoefent en de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit naleeft. De flexwerker zal tevens kennis nemen van de Gedragscode Integriteit Erasmus Universiteit Rotterdam en/of de Integriteitsregeling 2021 EUR Holding en verplicht zich deze codes, de geldende huisregels en werkinstructies na te leven.

Met betrekking tot de klachtenregeling wordt de regeling zoals deze geldt voor de EUR Holding en haar werkmaatschappijen gevolgd, aangezien EURflex onderdeel is van de EUR Holding en haar werkmaatschappijen.

De integriteitscodes zijn hier te lezen.

NA AFLOOP VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST?

Als je arbeidsovereenkomst is afgelopen heb je nog tot 4 weken na afloop de mogelijkheid om je uren via EURflex Connekt in te voeren.

Je EURflex Connekt account blijft tot een jaar na afloop van je opdracht actief. Zo heb je altijd nog toegang tot je salarisstrookjes en jaaropgaven.

Reserveringen
Heb je vakantiegeld of –dagen opgebouwd?

Dan krijg je deze automatisch zes weken na afloop van je overeenkomst uitbetaald.