INSCHRIJVEN EN ARBEIDSOVEREENKOMST

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Voordat je aan de slag kunt gaan maken wij een arbeidsovereenkomst voor je op. Jouw opdrachtgever bij de EUR legt het contact met EURflex. Naar aanleiding hiervan neemt EURflex per mail contact met je op om de inschrijving op te starten. Vul het formulier in en stuur deze ondertekend op naar eurflex@eur.nl. Wij maken dan een arbeidsovereenkomst voor je op en sturen deze naar je op ter ondertekening. Wij sturen je vervolgens een ondertekend arbeidsovereenkomst op voor jouw eigen administratie. Daarnaast ontvang je van ons je inloggegevens voor EURflex Konnekt, waar je zelf je gewerkte uren kunt invoeren en bijhouden. Lees hier hoe EURflex Konnekt werkt.

WAT VOOR ARBEIDSOVEREENKOMST HEB IK EIGENLIJK?

Je werkt of gaat werken voor een van de onderdelen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als flexwerker kom je in dienst van EURflex en daarmee is EURflex jouw formele werkgever. De EUR, of het onderdeel van de EUR waar jij zult gaan werken, is jouw feitelijke werkgever, ook wel je opdrachtgever genoemd. 

Voor flexwerkers die via EURflex worden ingezet geldt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht in een min-max variant. Het minimum aantal uren is altijd 0 en tussen het minimum en maximum (door de opdrachtgever te bepalen) is het aantal flexibele uren waarbij de opdrachtgever de flexwerker kan oproepen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijdsduur wordt aangegaan. Dit kan voor enkele maanden zijn, maar ook voor meerdere jaren. Daarna is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgelopen. Er komt dus automatisch een einde aan en daarvoor hoeft niets meer te worden ondernomen door de werkgever/opdrachtgever of flexwerker. Dit betekent dat de overeenkomst kan worden verlengd, maar dat daarop de ketenregeling van artikel 7:668a BW van toepassing is. Deze regeling maakt het mogelijk om drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te geven, maximaal voor 36 maanden.

CAO
EURflex heeft geen CAO, maar volgt een aantal bepalingen uit de CAO Nederlandse Universiteiten. Wij volgen de functie indeling en de bijbehorende salarisschalen.

Loonheffingskorting
Bij de vraag over de loonheffingskorting vul je “ja” in als EURflex jouw enige werkgever is. Heb je een andere werkgever waar je meer uren werkt, dan vul je “nee” in.

Studenten-/scholierenregeling
Aandachtspunten voor het wel of niet laten toepassen van de studenten/scholierenregeling.

  • De regeling is gunstig als je per kwartaal niet meer verdient dan € 1.620,00 bruto (€ 125,00 per week / € 540,00 per maand / € 499,00 per 4 weken);
  • Let op: de uitbetaling van de reserveringen (vakantiegeld/vakantiedagen) wordt opgeteld bij de verdienste in het kwartaal van uitbetaling;
  • Het moment van verwerken bepaald in welk kwartaal de verdienste terecht komen;
  • De regeling is alleen effectief als de loonheffingskorting ook wordt toegepast;
  • De loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling kan maar bij 1 werkgever gebruikt worden.

IK HEB AL EERDER VOOR EURflex GEWERKT

Heb je eerder een arbeidsovereenkomst gehad via EURflex en is deze al verlopen? Dan vragen we je opnieuw het inschrijfformulier in te vullen zodat we er zeker van zijn dat eventuele wijzigingen worden opgemerkt en doorgevoerd in jouw dossier.

IK BEN GEVRAAGD NOG EEN ANDERE KLUS TE GAAN DOEN

Heb je op dit moment een arbeidsovereenkomst bij EURflex en wordt hier een opdracht aan toegevoegd, dan hoef je niets te doen. Je nieuwe opdracht wordt automatisch toegevoegd aan je EURflex Konnekt account. 

RECHTEN EN PLICHTEN

Geheimhouding
Voor medewerkers van de EUR geldt een geheimhouding. Deze is ook van toepassing op de flexwerkers. Kort samengevat betekent dit dat je tijdens en na afloop van je arbeidsovereenkomst geen informatie over de EUR, haar medewerkers en haar relaties met anderen mag delen. Alle informatie, van welke aard dan ook, blijft eigendom van de EUR. Lees voor meer informatie artikel 9.b van je arbeidsovereenkomst.

Integriteitscode
Voor medewerkers van de EUR geldt een integriteitscode en de Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, deze zijn ook van toepassing op flexwerkers. Bij het ondertekenen van jouw arbeidsovereenkomst teken je hiervoor. De beide integriteitscodes zijn hier te lezen.