ZIEKTE EN VERLOF

IK BEN ZIEK, WAT NU?

Als je ziek bent, meld je dit telefonisch bij je opdrachtgever op de EUR en bij EURflex. Doe dit vóór 9.00 uur, onder vermelding van je verpleegadres en telefoonnummer. Het is belangrijk dat je bereikbaar bent en blijft op het telefoonnummer dat je bij je inschrijving hebt ingevuld. Zijn deze gegevens intussen gewijzigd, geef dit dan bij je ziekmelding aan. Ben je weer beter? Meld dit dan gelijk bij EURflex. Laat ook je opdrachtgever weten dat je weer beschikbaar bent.

KRIJG IK UITBETAALD ALS IK ZIEK BEN?

Je ontvangt bij ziekte een ziekte-uitkering gebaseerd op het gemiddeld aantal uren per ziektedag, welke wordt berekend op basis van de periode van maximaal 1 jaar voorafgaande aan de eerste ziektedag.

IK BEN MIJ VERGETEN ZIEK TE MELDEN, WAT NU?

Als eerste dien je alsnog je opdrachtgever op de hoogte te stellen. Daarna bel je EURflex en bekijken we welke acties nodig zijn in deze specifieke situatie. Te laat ziekmelden kan consequenties hebben voor de uitbetaling van het ziektegeld.

KRIJG IK UITBETAALD TIJDENS DE FEESTDAGEN?

Valt een nationale feestdag op jouw vaste werkdag en is de universiteit gesloten? Dan krijg je gewoon uitbetaald. Het aantal uren dat je uitbetaald krijgt wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal uren dat jij de afgelopen 13 weken op die dag hebt gewerkt.