SALARIS EN UITBETALING

UREN INVOEREN

EURflex Connekt is een web applicatie waarin je je werkurenbriefjes aanmaakt. Ook kan je via EURflex Konnekt je salarisstroken en jaaropgaven bekijken. Je gewerkte uren voer je zelf in in EURflex Connekt. Lees hier hoe dat werkt. Je kunt een urenbriefje opslaan om later nog aan te kunnen passen of ter goedkeuring versturen naar de werkgever. Na versturing is het niet meer mogelijk een urenbriefje aan te passen.

Nadat je een werkurenbriefje hebt aangemaakt in EURflex Connekt, zal je opdrachtgever je gewerkte uren goed- of afkeuren. EURflex betaalt je salaris op basis van de door je opdrachtgever goedgekeurde werkurenbriefjes.

REISKOSTEN DECLAREREN

Als je voor de EUR dienstreizen hebt gemaakt, kun je deze kosten declareren via het formulier “dienstreizen”. Dit moet door jouw opdrachtgever worden ondertekend, waarna je het samen met de originele bon of factuur bij EURflex kunt inleveren.

WANNEER WORDT HET SALARIS UITBETAALD?

Als je voor de EUR dienstreizen hebt gemaakt, kun je deze kosten declareren via het formulier “dienstreizen”. Dit moet door jouw opdrachtgever worden ondertekend, waarna je het samen met de originele bon of factuur bij EURflex kunt inleveren.

IK HEB GEEN SALARIS ONTVANGEN, HOE KOMT DIT?

Heb je gewerkt, maar nog geen salaris ontvangen? Kijk met behulp van het volgende stappenplan waar dit aan kan liggen:

  1. Kijk bij EURflex Connekt of je je werkuren briefje hebt opgesteld en verstuurd. Is dit het geval, ga dan naar stap 2
  2. Bekijk of en wanneer je urenbriefje is goedgekeurd door de verantwoordelijke goedkeurder. Is je urenbriefje vóór maandag 16.00 uur goedgekeurd dan wordt je salaris op dinsdag overgemaakt. Afhankelijk van je bank kan het een aantal dagen duren voordat het op je bankrekening staat.
  3. Heb je je urenbriefje op tijd en juist verstuurd en is deze ook op tijd goedgekeurd, maar heb je toch geen salaris ontvangen? Neem dan via mail of telefoon contact met ons op of loop even langs. We proberen het zo snel mogelijk voor je op te lossen. Waar kan je ons vinden?

RESERVERINGEN EN EXTRA VERGOEDING

Vakantiegeld
Per gewerkt uur bouw je een reservering op voor vakantiegeld. Dit is een reservering van 8% van je bruto jaarsalaris. Je krijgt je vakantiegeld uitbetaald in de eerste week van juni overeenkomst eerder eindigen, dan wordt je vakantiegeld ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald.

Eindejaarsuitkering
Afhankelijk van de organisatie binnen de EUR/EUR Holding waar je als flexwerker werkt, bouw je over elk gewerkt uur reserveringen op voor de eindejaarsuitkering. Dit is een percentage van 8,3% over jou bruto jaarsalaris.

De eindejaarsuitkering wordt altijd in de laatste week van het jaar uitbetaald. Mocht je overeenkomst eerder eindigen, dan wordt de eindejaarsuitkering ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald.
Samen met de reserveringen voor de vakantiedagen, het vakantiegeld en eventueel de transitievergoeding.

WAT STAAT ER OP MIJN SALARISSTROOK?

Je kunt je wekelijkse salarisstrook en jaaropgaven digitaal raadplegen via EURflex Connekt. Kijk in EURflex Connekt voor de toelichting.

Pensioen
Je bouwt pensioen op bij a.s.r. Voor een beknopt overzicht over de pensioenregeling, zie brochure. Hier lees je meer over wat je wel en niet krijgt vanuit EURflex B.V.

Transitievergoeding
Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking
getreden. Met de implementatie van de WAB heb je als flexwerker per
1 januari 2020, wanneer jouw dienstverband op initiatief van de
werkgever wordt beëindigd, recht op uitbetaling van de
transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend vanaf dag
één van het dienstverband bij EURflex.

In het geval van de AOW leeftijd of de beëindiging van het
dienstverband op verzoek van jou als flexwerker zelf vervalt het recht
op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor flexwerkers die bij het
ontslag nog geen 18 jaar zijn. Ook zij hebben geen recht op de
transitievergoeding.