SALARIS EN UITBETALING

UREN INVOEREN

EURflex Konnekt is een web applicatie waarin je je werkurenbriefjes aanmaakt. Ook kan je via EURflex Konnekt je salarisstroken en jaaropgaven bekijken.

Je gewerkte uren voer je zelf in in EURflex Konnekt. Lees hier hoe dat werkt. Je kunt een urenbriefje opslaan om later nog aan te kunnen passen of ter goedkeuring versturen naar de werkgever. Na versturing is het niet meer mogelijk een urenbriefje aan te passen.

Nadat je een werkurenbriefje hebt aangemaakt in EURflex Konnekt, zal je opdrachtgever je gewerkte uren goed- of afkeuren. EURflex betaalt je salaris op basis van de door je opdrachtgever goedgekeurde werkurenbriefjes.

GOEDKEURING VAN DE UREN

Nadat jij je gewerkte uren hebt ingevoerd en verstuurd in EURflex Konnekt, moeten deze worden goedgekeurd. Hier is je opdrachtgever verantwoordelijk voor. Je kunt de status van een urenbriefje bekijken in EURflex Konnekt. Hier kun je precies zien of je briefje opgeslagen is, verstuurd is, of is goedgekeurd.

WANNEER WORDT HET SALARIS UITBETAALD?

Heb je er voor gekozen om wekelijks te worden uitbetaald, dan wordt je salaris elke week op dinsdag overgemaakt. EURflex betaalt elke week op dinsdag de gewerkte uren uit die uiterlijk op maandag vóór 16.00 uur zijn goedgekeurd door je opdrachtgever. Heb je gekozen voor een vierwekelijkse uitbetaling, dan wordt het overgemaakt op de dinsdag van elke vierde week van het jaar.

Hieronder vind je de uitbetaaldata: 

Evenementen in januari 2022

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag
27/12/2021 28/12/2021(1 event)

:: Uitbetaling wekelijks

29/12/202130/12/202131/12/202101/01/202202/01/2022
03/01/2022 04/01/2022(1 event)

:: Uitbetaling vier wekelijks

05/01/202206/01/202207/01/202208/01/202209/01/2022
10/01/202211/01/202212/01/202213/01/202214/01/202215/01/202216/01/2022
17/01/202218/01/202219/01/202220/01/202221/01/202222/01/202223/01/2022
24/01/202225/01/202226/01/202227/01/202228/01/202229/01/202230/01/2022
31/01/202201/02/202202/02/202203/02/202204/02/202205/02/202206/02/2022

IK HEB GEEN SALARIS ONTVANGEN, HOE KOMT DIT?

Heb je gewerkt, maar nog geen salaris ontvangen? Kijk met behulp van het volgende stappenplan waar dit aan kan liggen:

  1. Kijk bij EURflex Konnekt of je je werkuren briefje hebt opgesteld en verstuurd. Is dit het geval, ga dan naar stap 2
  2. Bekijk of en wanneer je urenbriefje is goedgekeurd door de verantwoordelijke goedkeurder. Is je urenbriefje vóór maandag 16.00 uur goedgekeurd dan wordt je salaris op dinsdag overgemaakt. Afhankelijk van je bank kan het een aantal dagen duren voordat het op je bankrekening staat.
  3. Heb je je urenbriefje op tijd en juist verstuurd en is deze ook op tijd goedgekeurd, maar heb je toch geen salaris ontvangen? Neem dan via mail of telefoon contact met ons op of loop even langs. We proberen het zo snel mogelijk voor je op te lossen.

Onder “Je vindt ons hier” kun je zien waar en wanneer je ons kunt bereiken.

RESERVERINGEN EN EXTRA VERGOEDINGEN

Vakantiegeld
Per gewerkt uur bouw je een reservering op voor vakantiegeld. Dit is een reservering van 8% van je bruto jaarsalaris. Je krijgt je vakantiegeld uitbetaald in de eerste week van juni. Mocht je overeenkomst eerder eindigen, dan wordt je vakantiegeld ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald.

Eindejaarsuitkering
Afhankelijk van de organisatie binnen de EUR/EUR Holding waar je als flexwerker werkt, bouw je over elk gewerkt uur reserveringen op voor de eindejaarsuitkering. Dit is een percentage van 8,3% over jou bruto jaarsalaris.

De eindejaarsuitkering wordt altijd in de laatste week van het jaar uitbetaald. Mocht je overeenkomst eerder eindigen, dan wordt de eindejaarsuitkering ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald. Samen met de reserveringen voor de vakantiedagen, het vakantiegeld en eventueel de transitievergoeding.

Pensioen
Je bouwt pensioen op bij Brand New Day. Voor een beknopt overzicht over de pensioenregeling, zie brochure. Hier lees je meer over wat je wel en niet krijgt vanuit EURflex B.V.

Transitievergoeding
Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de implementatie van de WAB heb je als flexwerker per 1 januari 2020, wanneer jouw dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht op uitbetaling van de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend vanaf dag één van het dienstverband bij EURflex.
In het geval van de AOW leeftijd of de beëindiging van het dienstverband op verzoek van jou als flexwerker zelf vervalt het recht op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor flexwerkers die bij het ontslag nog geen 18 jaar zijn. Ook zij hebben geen recht op de transitievergoeding.

REISKOSTEN DECLAREREN

Als je voor de EUR dienstreizen hebt gemaakt, kun je deze kosten declareren via het formulier “dienstreizen”. Dit moet door jouw opdrachtgever worden ondertekend, waarna je het samen met de originele bon of factuur bij EURflex kunt inleveren. 

WAT STAAT ER OP MIJN SALARISSTROOKJE?

Je kunt je wekelijkse salarisstrook en jaaropgaven digitaal raadplegen via EURflex Konnekt. Kijk in EURflex Konnekt voor de toelichting. 

OVERWERK

Overwerk dient vooraf te zijn besproken en geaccordeerd door de opdrachtgever. In de Opdrachtbevestiging is opgenomen welke overwerkregeling van toepassing is.