GOEDKEUREN UREN EN DECLARATIES

EURFLEX CONNECT

EURflex Connekt is een webapplicatie waarin werkurenbriefjes worden aangemaakt. Een flexwerker voert gewerkte uren zelf wekelijks in EURflex Konnekt.

GOEDKEUREN VAN GEWERKTE UREN

Nadat een flexwerker gewerkte uren heeft ingevoerd in EURflex Konnekt, worden deze door de opdrachtgever goedgekeurd. Lees hier hoe dat moet. EURflex betaalt elke week op dinsdag de gewerkte uren uit die uiterlijk op maandag vóór 16.00 uur zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

REISKOSTEN EN OVERIGE DECLARATIES

Voor dienstreizen en overige werk gerelateerde kosten kan door een flexwerker een declaratie worden ingediend. Hiervoor is een door de opdrachtgever ondertekend declaratieformulier nodig. Het formulier kan samen met de bon of factuur worden ingeleverd bij EURflex.

FEESTDAGEN

Wanneer een nationale feestdag valt op een vaste werkdag en de universiteit gesloten is, wordt een flexwerker gewoon uitbetaald. Het aantal uren dat een flexwerker uitbetaald krijgt, wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal uren dat de flexwerker de afgelopen 13 weken op die dag gewerkt heeft. Voor feestdagen hoeven geen uren te worden goedgekeurd.