FACTURATIE EN RAPPORTAGES

FACTURATIE

EURflex stuurt per periode (in totaal 13 perioden), na uitbetaling van de geaccordeerde uren van de flexwerker, een factuur naar haar opdrachtgevers. Opdrachtgevers van de EUR ontvangen deze via de EUR Portal.

Deze factuur voldoet aan de wettelijke factuurvereisten en voldoet aan de factuurvoorwaarden van de EUR. Het EUR budgetnummer wat op de facturen staat vermeld, wordt overgenomen van het aanmeldformulier. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

MANAGEMENT RAPPORTAGES

EURflex verstuurt iedere periode (4-wekelijks) een managementrapportage aan de controller en de directeur bedrijfsvoering van alle organisatie onderdelen die in die periode flexwerkers via EURflex hebben ingezet. In deze rapportage staan alle flexwerkers, hun functies, aantal uur en tarief die in die periode door het desbetreffende organisatieonderdeel zijn ingezet.