Sinds 1 januari jl. is de Wet Werk en Zekerheid deels van kracht gegaan en zal per 1 juli 2015 volledig in werking zijn. Dat heeft een aantal wijzigingen in de salarisadministratie als gevolg. Voor arbeidsovereenkomsten voor flexwerkers gaan we in op de belangrijkste wijzigingen.

Ketenbepaling

Tot en met eind vorig jaar was het mogelijk om maximaal 3 contracten voor een periode van maximaal 3 jaar te geven. Na het onderbreken van de keten voor een periode van 3 maanden kon een nieuwe keten starten.

Vanaf 1 juli 2015 is er sprake van een kortere ketenbepaling. Je kunt slechts 3 tijdelijke contracten in 2 jaar tijd aanbieden. De onderbreking voor het starten van een nieuwe keten is 6 maanden. Deze nieuwe regel geldt ook voor contracten die volgen na een onderbreking die al voor 1 juli 2015 is ingegaan. Indien deze onderbreking zes maanden of korter is, dient rekening te worden gehouden met de gevolgen van de nieuwe wettelijke regel.

Transitievergoeding

Het nieuwe ontslagrecht gaat in per 1 juli 2015. De belangrijkste wijziging is de transitievergoeding in plaats van de kantonrechtersformule. Deze vergoeding is lager dan de ontslagvergoeding, maar het recht erop ontstaat wel eerder.

Een flexwerker heeft recht op een transitievergoeding wanneer hij/zij langer dan 2 jaar in dienst is, ook wanneer een tijdelijk contract niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever.

Flexwerkers, Opdrachtgevers , ,