Indien er flexwerkers worden ingezet met een identiteit buiten de EER (uitzondering Kroatië) of Zwitserland dient er een Tewerkstellingsvergunning (TWV) aangevraagd te worden. Dit geldt bij inzet korter dan drie maanden of in specifieke situaties, zoals een werkstudent.

EURflex zorgt ervoor dat de TWV bij het UWV wordt aangevraagd. Dit doen we binnen twee werkdagen na het ontvangen van alle benodigde documenten en informatie. Het gaat om de volgende documenten:

 • Aanvraagformulier (opdrachtgever)
 • Beantwoording aanvullende vragen (opdrachtgever)
 • Inschrijfformulier (flexwerker)
 • Kopie/scan van (flexwerker):
  • geldig paspoort (persoonsgegevens)
  • geldig verblijfsvergunning (voor en achterkant)
  • diploma’s en getuigschriften (naar Nederlands of Engels vertaald door een beëdigd vertaler)
  • eventueel officiële waardering van het diploma indien het niveau niet duidelijk is
  • bewijs van inschrijving bij de EUR

Het UWV hanteert een verwerkingstijd van maximaal 5 weken. Het contract kan om die reden op zijn vroegst 5 weken na het insturen van de complete aanvraag bij het UWV ingaan. Opdrachtgevers krijgen een kopie van de tewerkstellingsvergunning zodra EURflex deze heeft ontvangen.

Een TWV is geldig bij één specifieke werkgever. Om die reden zal voor flexwerkers die vorig jaar via TempoTeam een TWV hebben ontvangen, door EURflex een nieuwe TWV aangevraagd moeten worden.

Flexwerkers, Opdrachtgevers ,