Aangepast uurtarief voor flexwerkers met AOW leeftijd

EURflex biedt een aangepast uurtarief aan voor flexwerkers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In het nieuwe uurtarief is de pensioenbijdrage uitgehaald en daarnaast zijn een aantal verzekeringen niet meer van toepassing. Deze aanpassing van het uurtarief voor deze flexwerkers betekent daarom voor opdrachtgevers een verlaging van het uurtarief.

Flexwerkers, Opdrachtgevers ,