Wanneer je ziek bent, meld je dit zo snel bij je opdrachtgever en EURflex. Doe dit telefonisch via 010 408 2533 of 06 433 784 82 vóór 09.00 uur ’s ochtends.

Een medewerker van EURflex informeert tijdens het telefoongesprek naar:

  • de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld ongeval, zwangerschap, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen enzovoorts). De precieze klachten hoeven niet te worden verteld.
  • de vermoedelijke duur van het ziekteverzuim.
  • eventuele acties die de werkgever kan nemen om terugkeer te bevorderen (vervoersvoorzieningen, aanpassing uren).
  • het verpleegadres.
  • eventuele werkafspraken die overgedragen of afgezegd moeten worden.

Het is belangrijk dat je bereikbaar bent en blijft op het telefoonnummer dat je bij je inschrijving hebt ingevuld. Zijn deze gegevens intussen gewijzigd, geef dit dan bij je ziekmelding aan.

Ben je weer beter? Laat dan EURflex en je opdrachtgever weten dat je weer beschikbaar bent.

Flexwerkers ,