EURflex

EURflex is verantwoordelijk voor de loonadministratie van flexwerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Voor de faculteiten en ondersteunende diensten van de EUR regelen we de uitbetaling van flexwerkers. Daarbij richten we ons op medewerkers die voor een korte periode en/of een flexibel aantal uur werken bij de EUR.

EURflex heeft haar administratie uitbesteed aan MultiFlexx. Zij zorgen voor de volledige contract- en loonadministratie.

Op het moment dat je een tijdelijke medewerker in dienst wil nemen die je zelf hebt benaderd, zal EURflex voor deze flexwerker de loonadministratie uitvoeren. De flexwerker komt daarmee juridisch in dienst van EURflex, waardoor je als opdrachtgever geen arbeidsrechtelijke risico’s loopt.

Bovendien nemen wij alle administratieve zaken voor je uit handen. Verder is het tarief vrijgesteld van BTW; dat levert een aanzienlijke besparing op.

Daarnaast versturen wij periodiek managementrapportages naar de directeuren bedrijfsvoering en controllers van de organisatie onderdelen waar flexwerkers werken of gewerkt hebben.


EURflex is geen uitzendbureau. Voor tijdelijke medewerkers die je zelf hebt benaderd, zal EURflex  de loonadministratie uitvoeren.

EURflex onderneemt geen werving en selectie activiteiten. Hiervoor kun je Randstad benaderen.

Flexwerkers

Voor een overzicht van de tarieven kan je contact opnemen met EURflex.

Je vult het ‘Aanvraagformulier inzet flexwerker’ in en stuurt deze naar EURflex. Naar aanleiding hiervan neemt EURflex contact op met de flexwerker om de inschrijving op te starten. Het formulier kun je rechtsboven op deze pagina vinden.

De functie van student-assistent staat apart genoemd in de CAO NU en is een student die werk verricht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Deze functie heeft extra arbeidsvoorwaarden zoals vaste tarieven en onbeperkt verlengen. Op EURflex is deze CAO niet van toepassing. Wij kunnen deze speciale voorwaarden dus niet bieden. Je kunt studenten die ondersteunende werkzaamheden verrichten indelen in de functie onderwijs-/onderzoeksassistent of administratief medewerker.

Indien je een flexwerkers wilt inzetten met een identiteit buiten de EER (uitzondering Kroatië) of Zwitserland dien je een Tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Dit geldt bij inzet korter dan drie maanden of in specifieke situaties, zoals een werkstudent.

EURflex zorgt ervoor dat de TWV bij het UWV wordt aangevraagd. Dit doen we binnen twee werkdagen na het ontvangen van alle benodigde documenten en informatie. Het gaat om de volgende documenten:

 • Aanvraagformulier (opdrachtgever)
 • Beantwoording aanvullende vragen (opdrachtgever)
 • Inschrijfformulier (flexwerker)
 • Kopie/scan van (flexwerker):
  • geldig paspoort (persoonsgegevens)
  • geldig verblijfsvergunning (voor en achterkant)
  • diploma’s en getuigschriften (naar Nederlands of Engels vertaald door een beëdigd vertaler)
  • eventueel officiële waardering van het diploma indien het niveau niet duidelijk is
  • bewijs van inschrijving bij de EUR

Het UWV hanteert een verwerkingstijd van maximaal 5 weken. Het contract kan om die reden op zijn vroegst 5 weken na het insturen van de complete aanvraag bij het UWV ingaan. Je ontvangt een kopie van de tewerkstellingsvergunning zodra EURflex deze heeft ontvangen.

Een TWV is geldig bij één specifieke werkgever. Om die reden zal voor flexwerkers die vorig jaar via TempoTeam een TWV hebben ontvangen, door EURflex een nieuwe TWV aangevraagd moeten worden.


E-Flexer

E-Flexer is een web applicatie waarin flexwerkers hun werkurenbriefjes aanmaken. De uren kun jij vervolgens goed- of afkeuren via E-Flexer.

Je ontvangt na afronding van de inschrijving van de flexwerker bij EURflex een email van eurflex@e-flexer.nl met je inloggegevens (inlognaam en wachtwoord). Volg de aanwijzingen in deze email.

Mocht je tegen iets aanlopen tijdens het gebruik van E-Flexer, neem dan telefonisch contact op met EURflex, via 010 – 408 25 33 of 06 – 4337 84 82.

Indien je in kunt loggen in E-Flexer vind je links onderaan een hand-out voor E-Flexer. Indien je niet in kunt loggen of je vragen hebt naar aanleiding van de hand-out, neem dan telefonisch contact met ons op. Ben je langere tijd afwezig en niet in staat om uren te accorderen informer EURflex wie deze taak overneemt.

Overige vragen

Voor praktische en/of administratieve vragen kun je contact opnemen met Wim Keasberry, EURflex intercedent.