Eind vorig jaar hebben we zowel onze opdrachtgevers als flexwerkers uitgenodigd deel te nemen aan de EURflex enquête. Inmiddels zijn alle antwoorden geanalyseerd. We zijn trots op het resultaat van ons tweede jaar EURflex. De dienstverlening is gewaardeerd met een 8. Dat is twee tiende punten hoger t.o.v. ons eerste jaar in 2015 (7.8).

Van de feedback uit de enquête resultaten hebben we een actieplan gemaakt. De belangrijkste punten waar wij ons dit jaar op zullen focussen zijn:

We gaan komend jaar kijken naar een nieuwe digitale omgeving die beter aansluit bij de wensen van u als opdrachtgever en de flexwerker. Denk aan online aanmelden en verlengen en een volledig tweetalige omgeving voor urenregistratie;

We gaan aan de slag met een korte flyer waarin de arbeidsvoorwaarden van EURflex zijn opgenomen en waar deze afwijken van de voorwaarden van de EUR, maken we dit zichtbaar;

We gaan de flexwerkers nog beter informeren over de procedure rondom opnemen van vrije uren en dagen.

Flexwerkers, Opdrachtgevers ,