Nieuw actieplan voor 2017

Eind vorig jaar hebben we zowel onze opdrachtgevers als flexwerkers uitgenodigd deel te nemen aan de EURflex enquête. Inmiddels zijn alle antwoorden geanalyseerd. We zijn trots op het resultaat van ons tweede jaar EURflex. De dienstverlening is gewaardeerd met een 8. Dat is twee tiende punten hoger t.o.v. ons eerste jaar in 2015 (7.8).

Lees verder

Flexwerkers, Opdrachtgevers ,

Winnares enquête-actie

Wij zijn blij verrast met het aantal flexwerkers en opdrachtgevers die dit jaar onze enquête hebben ingevuld. Het waren er zelfs meer dan vorig jaar. Via deze weg willen wij iedereen bedanken.

De uitkomsten waren dit jaar ook positiever; goed om te horen! Er kwamen een aantal aandachtspunten uit waaraan wij zullen gaan werken in 2017.

Zoals elk jaar hebben wij een respondent blij kunnen maken met een waardebon. Dit keer was Nikki Oomen, ambassadeur van de bachelor opleiding ACW, de gelukkige. Veel plezier ermee!

IMG_2264

Flexwerkers, Opdrachtgevers

Actieplan EURflex

Enige tijd geleden hebben wij een enquête verstuurd onder al onze flexwerkers en opdrachtgevers. Wij zijn erg tevreden met het aantal respondenten en de antwoorden die zijn gegeven. We zijn in het bijzonder blij met de hoge score op deskundigheid, dienstverlening en klantvriendelijkheid en het gemiddelde cijfer van een 7,5 en 7,8 wat respectievelijk is gegeven door de opdrachtgevers en flexwerkers. Tevens vindt 70% van de flexwerkers dat EURflex snel en correct uitbetaald. Goed om te horen!

Naar aanleiding van de uitkomsten uit de enquête hebben wij een actieplan opgesteld. De volgende punten gaan wij aanpakken:

Lees verder

Flexwerkers, Opdrachtgevers

EURflex is verhuisd

Sinds kort is EURflex verhuisd. Je kunt ons tegenwoordig vinden in kamer T11-08 (Mandeville-gebouw).

Daarnaast hebben we een brievenbus bij de deur geplaatst. Daarin kun je voortaan ondertekende aanvraag-, inschrijvingsformulieren en andere documenten deponeren.

Flexwerkers, Opdrachtgevers

Aangepast uurtarief voor flexwerkers met AOW leeftijd

EURflex biedt een aangepast uurtarief aan voor flexwerkers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In het nieuwe uurtarief is de pensioenbijdrage uitgehaald en daarnaast zijn een aantal verzekeringen niet meer van toepassing. Deze aanpassing van het uurtarief voor deze flexwerkers betekent daarom voor opdrachtgevers een verlaging van het uurtarief.

Flexwerkers, Opdrachtgevers ,