Enige tijd geleden hebben wij een enquête verstuurd onder al onze flexwerkers en opdrachtgevers. Wij zijn erg tevreden met het aantal respondenten en de antwoorden die zijn gegeven. We zijn in het bijzonder blij met de hoge score op deskundigheid, dienstverlening en klantvriendelijkheid en het gemiddelde cijfer van een 7,5 en 7,8 wat respectievelijk is gegeven door de opdrachtgevers en flexwerkers. Tevens vindt 70% van de flexwerkers dat EURflex snel en correct uitbetaald. Goed om te horen!

Naar aanleiding van de uitkomsten uit de enquête hebben wij een actieplan opgesteld. De volgende punten gaan wij aanpakken:

De vraag naar tewerkstellingsvergunningen voor studenten van buiten de EU neemt toe. Op de website gaan we daarom meer informatie geven over de procedure en wettelijke eisen voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning.

De FAQ flyers worden aangevuld met informatie over de management rapportages en de mogelijkheden om in E-flexer terug te kijken naar weken die zijn ingediend en goedgekeurd.

Voor flexwerkers zal de informatievoorziening worden uitgebreid. Zo komt er onder andere een aanvullende flyer met informatie over de loonstrook beschikbaar in E-flexer.

Tot slot kijken wij terug op een goed 1ste jaar voor EURflex en de EUR, waar we hard hebben gewerkt aan een hoogwaardige dienstverlening. Op naar 2016!

Flexwerkers, Opdrachtgevers